Nghiên cứu hướng bảo vệ và sử dụng rừng bền vững

HỒNG ANH |

(QNO) - Viện Tài nguyên môi trường & Phát triển bền vững TP.Huế vừa phối hợp với Sở KH-CN Quảng Nam tổ chức hội thảo “Nghiên cứu đánh giá biến động diện tích và chất lượng rừng; thực trạng và xu hướng biến động tài nguyên rừng tỉnh Quảng Nam; đề xuất giải pháp bảo vệ và sử dụng”. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo các huyện miền núi như Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang…

Nhiều vấn đề trọng tâm được đề cập tại hội thảo như: nghiên cứu xu hướng biến động tài nguyên rừng của tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020 với các xu hướng biến động quỹ đất rừng, diện tích rừng, trữ lượng rừng. Nguyên nhân gây ra biến động tài nguyên rừng được xác định là do tình trạng xây dựng thủy điện, chính sách tái định cư cho người dân tại các dự án thủy điện chưa có hiệu quả bền vững, tình trạng khai thác khoáng sản, phá rừng diễn ra nghiêm trọng… Hội thảo cũng đề ra chiến lược, chính sách quản lý và bảo vệ rừng bền vững như: công tác quy hoạch rừng, xác định lâm phận các loại rừng ổn định, nâng cao năng lực của đội ngũ kiểm lâm, gắn trách nhiệm với chủ rừng, ưu tiên giải pháp về chính sách đối với những đối tượng trồng và quản lý rừng.

HỒNG ANH