Nghiên cứu nhân rộng mô hình nuôi hàu đơn tại Quảng Nam

N.Q.VIỆT |

(QNO) - Ngày 30.9, Chi cục Nuôi trồng thủy sản Quảng Nam tổ chức hội thảo “Thực hiện mô hình nuôi hàu đơn tại Quảng Nam”. Từ việc thử nghiệm nuôi hàu bằng con giống bám đơn tại vùng cửa sông Quảng Nam, hội thảo đề xuất quy trình nuôi hàu có hiệu quả kinh tế, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh. Đây cũng là dịp để các nông hộ trên bàn tỉnh được trang bị và nâng cao kiến thức về nuôi hàu.

Trước đó, từ ngày 25.2.2013, Chi cục Nuôi trồng thủy sản Quảng Nam triển khai mô hình nuôi hàu tại 2 hộ dân là ông Bùi Ngọc Hoành (thôn Xuân Mỹ, Tam Hải, Núi Thành) và ông Lê Tấn Ích (thôn Long Thạnh Tây, Tam Hải) bằng hình thức nuôi nổi trên giàn treo và nuôi thả đáy. Kết quả của mô hình cho thấy tỷ lệ sống của hàu đạt từ 65 - 80%. Ông Võ Văn Năm - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho rằng thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu những yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của hàu để có thể nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

N.Q.VIỆT