Người dân mong muốn thành lập hợp tác xã vùng sâm Ngọc Linh

T.THẮNG |

Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam vừa phối hợp với UBND huyện Nam Trà My và UBND xã Trà Linh tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn thành lập HTX vùng sâm Ngọc Linh cho các trưởng nhóm trồng sâm tại xã Trà Linh.

Đại diện Liên minh HTX Việt Nam đã giới thiệu đường lối, chủ trương, cơ sở pháp lý thành lập HTX, tổ hợp tác; chính sách hỗ trợ kinh tế HTX (giai đoạn 2015 - 2020) cho trưởng nhóm trồng sâm ở xã Trà Linh; trách nhiệm của từng đơn vị trong việc thực thi nhiệm vụ phát triển kinh tế HTX... Qua buổi tuyên truyền, đa số trưởng nhóm đồng ý tham gia HTX để có thêm cơ hội trong việc cải tiến chất lượng, đầu ra cho sản phẩm sâm Ngọc Linh. Việc thành lập HTX vùng sâm Ngọc Linh nhằm giúp người dân địa phương có một tổ chức kinh tế đủ tư cách pháp nhân; tập hợp được những hộ, nhóm hộ sản xuất có sự thống nhất chung, giải quyết hài hòa các lợi ích.

T.THẮNG