Người dân tiếp tục cản trở thi công đường cao tốc

 VĂN PHIN |

Ban điều hành gói thầu A1(dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang tiếp tục đẩy mạnh thi công xây dựng đường cao tốc nhưng ngày 21.7.2016 tại km69+100, một số người dân của tổ đoàn kết số 5 (thôn Bích An, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) tiếp tục chặn đường, yêu cầu thu hồi số diện tích đất còn lại bên phải tuyến. Việc làm này đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng đường cao tốc, đặc biệt là tiến độ thi công cầu Tam Kỳ (LRB12). Ban điều hành gói thầu A1 đã 3 lần có văn bản gửi các địa phương và cơ quan chức năng về vụ việc này nhưng chưa được giải quyết.

Liên quan đến việc giải phóng mặt bằng đường cao tốc, huyện Núi Thành hiện còn 26 hộ chưa nhận tiền bồi thường, trong khi đó Chi nhánh Phát triển quỹ đất Núi Thành thiếu tiền chi trả và đang đề nghị chủ đầu tư dự án đường cao tốc chuyển tiếp 5,7 tỷ đồng để chi trả.

 VĂN PHIN