Người nghèo có mức thu nhập tăng 30%

Tấn Châu – Kim Ngân |

(QNO) - Chiều 30.9, Sở NN&PTNT Quảng Nam phối hợp với Tổ chức nông lương thế giới (FAO) tại Việt Nam tổng kết Dự án nông lâm kết hợp định hướng thị trường góp phần giảm nghèo tại Quảng Nam. Dự án hoạt động từ cuối tháng 8.2008  và kết thúc cuối tháng 9.2013.

Qua hơn 5 năm triển khai hực hiện tại 6 xã của 2 huyện Tiên Phước và Phú Ninh với tổng mức tài trợ 1,7 triệu USD, dự án đã đạt được 4 mục tiêu về phát triển hệ thống nông lâm bền vững theo định hướng thị trường; hỗ trợ người dân xây dựng doanh nghiệp nông lâm và cải thiện thị trường cho sản phẩm; cải thiện khả năng tiếp cận vốn của người dân và hỗ trợ phát triển quản lý dự án. Dự án đã hỗ trợ gần 10.800 nông dân cải thiện trên 1.800 ha vườn nhà, vườn rừng; hỗ trợ gần 500 nghìn cây con, cây giống có giá trị cao góp phần cải thiện thu nhập người dân.

Tại 6 xã thực hiện dự án hình thành 6 quỹ tiết kiệm, tổng nguồn vốn trên 1,4 tỷ đồng, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn vay. Người dân tham gia được đào tạo, học tập mô hình, nâng cao kỹ năng cải tạo vườn nhà, vườn rừng. Đến nay, đã thành lập 6 câu lạc bộ nông dân, 11 cơ sở doanh nghiệp vi mô mới, dự án tập trung phát triển 8 mặt hàng mới với thương hiệu “gia vị truyền thống Quảng Nam”, tăng thu nhập người dân khoảng 30%. Kết thúc dự án, 6 quỹ tiết kiệm được chuyển giao quản lý về 6 xã thực hiện dự án, tiếp tục tạo điều kiện cho hộ nghèo khác tiếp cận nguồn vốn, phát triển sản xuất, cải thiện kinh tế.

Tấn Châu – Kim Ngân