Người nghèo có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi

T.D |

Theo ông Lê Hùng Lam - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Quảng Nam, ngày 22.6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTg về việc bổ sung kế hoạch tín dụng năm 2015 của NHCSXH thêm 3,5%, nâng chỉ tiêu kế hoạch tăng dư nợ tín dụng năm 2015 của NHCSXH lên mức 10% so với thực hiện năm 2014, tương đương mức tăng 11.600 tỷ đồng.

Với kế hoạch tăng tỷ lệ dư nợ được giao, dự kiến đến ngày 31.12.2015 tổng dư nợ của NHCSXH sẽ đạt mức trên 141.000 tỷ đồng. Quyết định nâng tăng trưởng dư nợ lên 10% so với kế hoạch đã giao thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ đối với người nghèo, các đối tượng chính sách khác trong điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn. Ngoài ra, cùng với việc nâng mức cho vay tối đa một hộ nghèo từ 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng/hộ đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có thêm nhiều cơ hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho mục tiêu sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sống, thoát nghèo bền vững.

T.D