Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 đóng góp ngân sách gần 150 tỷ đồng

H.PHÚC |

Đó là thông tin từ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Thủy điện Sông Tranh, chủ đầu tư nhà máy thủy điện Sông Tranh 2. Theo đơn vị này, sản lượng điện của nhà máy năm 2017 đạt hơn 829 triệu kWh (bằng 147% chỉ tiêu kế hoạch đề ra). Mặc dù thời tiết gặp nhiều bất lợi, trong năm xuất hiện 6 cơn lũ trên lưu vực; lượng mưa từ các tháng mùa mưa cao hơn giá trị trung bình trước đây 120 - 230%, nhưng nhà máy đã thực hiện chặt chẽ công tác vận hành, điều tiết cắt và giảm lũ phù hợp cho hạ du. Theo đánh giá của UBND tỉnh, công ty đã làm tốt điều tiết hồ chứa, tuân thủ đúng các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

H.PHÚC