Nhanh chóng xác định giá đất các khu, cụm công nghiệp

H.PHÚC |

Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp với Sở Tài nguyên - môi trường diễn ra vào chiều 4.4. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài nguyên - môi trường nêu hàng loạt khó khăn, vướng mắc khi triển khai đề án quy hoạch chất thải rắn; vận hành và khai thác khu xử lý rác thải Đại Hiệp, Tam Xuân II; cơ sở dữ liệu về môi trường trên địa bàn tỉnh đang rất thiếu...

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, ngành tài nguyên môi trường cần tăng cường công tác hậu kiểm sau đánh giá tác động môi trường; rà soát điều chỉnh quy hoạch đề án chất thải rắn theo hướng mỗi địa phương đều phải có khu xử lý rác thải; đầu tư lò đốt rác thải theo công nghệ hiện đại và xây dựng các nhà máy xử lý nước thải cho các khu, cụm công nghiệp; thống nhất chủ trương cho phép lập dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường tỉnh; nhanh chóng xác định giá đất các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đến cuối năm 2016, các xã vùng đông thuộc Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ phấn đấu đạt 70 - 80% cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

H.PHÚC