Nhật Bản đề xuất xây dựng lưới điện thông minh tại Hội An

ĐỖ HUẤN |

Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết vừa làm việc với các chuyên gia Nhật Bản về đề xuất thực hiện dự án “Lưới điện thông minh” tại TP.Hội An.

Từ những thành tựu trong phát triển lưới điện thông minh tại Nhật Bản, các chuyên gia nước này sơ bộ định hướng về dự án “Lưới điện thông minh” có thể áp dụng với Hội An. Theo mô hình được giới thiệu, trung tâm điều khiển lưới điện sẽ được kết nối với lưới điện quốc gia, đồng thời kết nối các thành phần năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió...) và toàn bộ các hộ khách hàng có sử dụng công tơ điện tử thông minh (smart meter) phục vụ đo đếm điện năng. Mục tiêu của lưới điện thông minh là nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, cải thiện môi trường đô thị và nâng cao năng lực hệ thống thông tin trong quản lý vận hành lưới điện. Theo ông Ohashi Kenichi, Tổng thư ký Văn phòng Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt - Nhật (VJBC), ý tưởng xây dựng dự án lưới điện thông minh tại Hội An xuất phát từ thiện ý của các chuyên gia Nhật Bản nhằm thực hiện các nội dung mà Chính phủ Nhật đã cam kết hỗ trợ Việt Nam. Theo đó, VJBC sẽ giới thiệu nguồn vốn vay trực tiếp từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) theo phương thức vay đặc biệt dành cho các đối tác kinh tế (STEP), lãi suất ưu đãi 0,1%/năm, thời hạn 40 năm. Trong thời gian tới, phía Nhật Bản sẽ khảo sát sâu hơn về lưới điện và các điều kiện khác tại Hội An, hoàn chỉnh báo cáo khả thi về dự án.

ĐỖ HUẤN