Nhiều diện tích cây trồng bị khô hạn, nhiễm bệnh

MAI NHI |

Theo ngành nông nghiệp, vụ đông xuân 2013 - 2014, nông dân toàn tỉnh sản xuất tổng cộng 8.500ha đậu phụng. Do 2 tháng qua nắng nóng kéo dài trên diện rộng nên tại các huyện Tiên Phước, Quế Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên và TP.Tam Kỳ đã có hơn 240ha đậu phụng đang trong giai đoạn ra trái non bị khô hạn nặng; trong đó, ít nhất 5,5ha ở Duy Xuyên bị mất trắng.

Trong khi đó, Sở NN&PTNT cũng đang lo ngại trước tình trạng 38.000ha lúa đông xuân chính vụ trên địa bàn tỉnh bước vào thời kỳ trổ đòng rộ và ngậm sữa bị bệnh đạo ôn gây hại cả 3 trà lúa chủ động nước tưới ở hầu hết các địa phương. Qua thống kê sơ bộ, tính tới thời điểm này, toàn tỉnh đã có khoảng 156ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn lá, chủ yếu trên các giống Xi23, KD18, PC6, Q5, BTE-1, OM4900, BC15... với tỷ lệ hại bình quân 1 - 5%, thậm chí nhiều chân ruộng ở huyện Đại Lộc, Tiên Phước, Duy Xuyên tỷ lệ hại lên đến 30%.

MAI NHI