Nhiều doanh nghiệp chậm nộp tiền sử dụng đất trong đô thị mới

VĂN SANH |

Theo báo cáo của Ban quản lý phát triển Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, trong 6 tháng đầu năm 2014 tổng mức đầu tư vào khu đô thị mới đạt 195,5 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 70 tỷ đồng.

Nhiều dự án được triển khai xây dựng như: 400m đầu tuyến đường trục chính, giá trị xây lắp 32 tỷ đồng và Khu đô thị Đất Quảng Green City (15ha, 22 tỷ đồng); khu dân cư và chợ Điện Dương do Công ty TNHH SX&TM Bách Đạt đầu tư đầu năm đến nay 35 tỷ đồng... Tuy nhiên, tổng số tiền sử dụng đất các doanh nghiệp phải nộp ngân sách hơn 262 tỷ đồng, mới thu được 86,3 tỷ đồng, còn gần 176 tỷ đồng khó thu do nhiều doanh nghiệp chây ỳ như Công ty TNHH Chí Thành (nợ số tiền sử dụng đất hơn 43 tỷ đồng), Công ty Xây dựng và cấp thoát nước Quảng Nam (nợ 20 tỷ đồng), Công ty Bách Đạt (nợ 37,8 tỷ đồng)...

VĂN SANH