Nhiều doanh nghiệp đăng ký thực hiện thủ tục hải quan điện tử

T.LỘ |

Theo Cục Hải quan Quảng Nam, sau hơn 1 tuần (từ ngày 19 - 25.5) chính thức áp dụng hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS, toàn tỉnh đã có 45 doanh nghiệp đăng ký 433 tờ khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử, với kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 15 triệu USD.

Được biết, hiện nay toàn tỉnh có 76 doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động xuất nhập khẩu đã đăng ký tham gia. Hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS được tự động hóa tối đa ở các khâu như: tự xác định thuế suất, tự tính thuế, phân tích tính toán giá trị hàng hóa, tự động thanh toán thuế và thông quan. Các nghiệp vụ khai báo, chế độ quản lý hải quan dựa theo tiêu chuẩn hơn 100 loại hình xuất nhập khẩu trước đây được thay thế bằng 40 mã được chuẩn hóa trên hệ thống. Việc áp dụng hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS sẽ trực tiếp nâng cao hiệu quả thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, góp phần tạo thuận lợi cho thương mại, nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

T.LỘ