Nhiều lĩnh vực Quế Sơn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch

MAI NHI |

* Nhờ thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nên thời gian qua việc thu ngân sách ở Quế Sơn đạt kết quả khả quan. Theo số liệu thống kê, năm 2018 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước gần 735 tỷ đồng, đạt 148% dự toán tỉnh giao và bằng 145% kế hoạch HĐND huyện đề ra. Trong đó, thu phát sinh kinh tế ước đạt hơn 100,8 tỷ đồng, đạt 119% dự toán tỉnh giao và bằng 108% kế hoạch HĐND huyện đề ra. Theo tìm hiểu, tính đến ngày 31.10.2018 tổng số nợ thuế ở Quế Sơn là hơn 32,8 tỷ đồng; các đơn vị liên quan đang tích cực đôn đốc thu.

* Ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho 11 doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn với tổng giá trị hơn 568 tỷ đồng, từ đầu năm đến nay huyện Quế Sơn cũng đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ khôi phục, phát triển mạnh các làng nghề, ngành nghề và chú trọng khâu đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của địa phương có bước chuyển biến rõ nét. Theo số liệu thống kê, năm 2018 này tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Quế Sơn ước đạt 3.350 tỷ đồng, tăng 25,72% so với năm 2017.

* Theo ngành nông nghiệp Quế Sơn, trong 2 vụ đông xuân và hè thu của năm 2018 nông dân trên địa bàn 14 xã, thị trấn của huyện sản xuất tổng cộng 7.308,2ha cây lương thực có hạt. Trong đó, lúa 6.839,5ha và bắp 468,7ha. Nhờ nhiều yếu tố thuận lợi, 2 loại cây vừa nêu cho năng suất khá cao nên tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm của Quế Sơn ước đạt 39.787,7 tấn, tăng 2.787,7 tấn so với mục tiêu nghị quyết HĐND huyện đề ra.

MAI NHI