Nhiều vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

VĂN SANH |

(QNO) - Theo Sở Công thương TP.Đà Nẵng, trong năm 2013 Sở đã tiến hành thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng đối với 173 đơn vị, phát hiện 31 đơn vị vi phạm, xử phạt 83 triệu đồng ( 12 đơn vị kinh doanh xăng dầu, 19 đơn vị kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng).

Các hành vi vi phạm chu yếu là kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong giấy chứng nhận đăng ký, không thông báo địa điểm kinh doanh, không lập hóa đơn bán hàng, niêm yết giá không đúng quy định, nhân viên chưa được đào tạo, chưa đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy...

VĂN SANH