Nhóm giao thông có mức tăng cao nhất CPI tháng 10

CHÂU NỮ |

(QNO) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn Quảng Nam trong tháng 10.2018 tăng 0,21% so với tháng trước. Bình quân 10 tháng đầu năm 2018 CPI tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 5 nhóm tăng, 2 nhóm giảm và 4 nhóm giữ mức ổn định so với tháng trước.

Cụ thể, nhóm giao thông có mức tăng cao nhất với 1,7% do ảnh hưởng điều chỉnh tăng giá xăng, dầu (ngày 6.10) làm chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,23%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,15%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,12%; nhóm giáo dục giảm 0,04%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,02%.

Các nhóm còn lại: đồ uống và thuốc lá, thuốc và dịch vụ y tế, bưu chính viễn thông, hàng hóa và dịch vụ khác giữ mức ổn định so với tháng trước.

Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới. Chỉ số giá vàng tháng 10.2018 tăng 0,29% so với tháng trước; giảm 1,98% so với tháng 12.2017 và giảm 2,76% so với cùng kỳ năm trước; bình quân so với cùng kỳ tăng 3,22%.

Chỉ số giá đô la Mỹ trong tháng tăng 0,21% so với tháng trước; tăng 2,78% so với tháng 12.2017 và tăng 2,73% so với cùng kỳ năm 2017; bình quân so với cùng kỳ tăng 1,01%.

CHÂU NỮ