Những công trình điện đầu tiên của dự án ADB

Quang Minh - Văn Tân |

Trên địa bàn quản lý của Điện lực Quế Sơn có 3 công trình lưới điện vừa hoàn thành, tổ chức nghiệm thu đóng điện. Đây là 3 công trình hoàn thành đầu tiên của dự án ADB trên địa bàn Quế Sơn và Nông Sơn, và cũng là những công trình đầu tiên của dự án này được đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Tháng 3.2012, Tổng Công ty Điện lực miền Trung có quyết định phê duyệt thiết kế thi công các công trình thuộc dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp và mở rộng lưới điện nông thôn Quảng Nam bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng của Tổng Công ty Điện lực miền Trung. Ngay sau khi phát lệnh khởi công (ngày 25.4.2013), các công trình trên địa bàn huyện Quế Sơn và Nông Sơn được đồng loạt triển khai cùng lúc với nhiều công trình khác trên địa bàn tỉnh.

Ba công trình đầu tiên của dự án ADB ở Quế Sơn là trạm biến áp HTX Quế Châu, nhánh rẽ trụ 43 thuộc xuất tuyến 2 với 838m dây cáp vặn xoắn ABC (4x95)-600V; trạm biến áp Quế Lộc (T3), thay 1328m cáp vặn xoắn ABC (4x70)-600V và 1.633m cáp vặn xoắn ABC (4x95)-600V; trạm biến áp Quế Lộc (T4), thay 328m cáp vặn xoắn ABC (4x50)-600V, 859m cáp vặn xoắn ABC (4x70)-600V và 1.992m cáp vặn xoắn ABC (4x95)-600V.

Dự án ADB trên địa bàn huyện Quế Sơn triển khai tại các xã Quế Xuân 1, Quế Minh, Quế Châu, Quế Thuận và xã Phú Thọ, với quy mô xây dựng mới 3 trạm biến áp, 3,3km đường dây trung áp, cải tạo và xây dựng mới 50,2km đường dây hạ áp, tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện Nông Sơn là các xã Quế Lộc, Sơn Viên và xã Phước Ninh, có quy mô xây dựng mới 2 trạm biến áp, cải tạo và xây dựng mới 16,4km đường dây hạ áp, tổng vốn đầu tư gần 7 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Minh - Giám đốc Điện lực Quế Sơn cho biết, các công trình thuộc dự án ADB triển khai trên địa bàn huyện Quế Sơn và Nông Sơn được khởi động từ ngày 25.4.2013. Đến nay, trên địa bàn quản lý của Điện lực Quế Sơn có 3 công trình lưới điện đã hoàn thành, tổ chức nghiệm thu đóng điện. Đây là 3 công trình hoàn thành đầu tiên của dự án ADB trên địa bàn Quế Sơn và Nông Sơn, và cũng là một trong những công trình đầu tiên của dự án này được đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thi công, các công trình này được triển khai khá thuận lợi do được người dân và chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ đơn vị thi công giải phóng mặt bằng, phát quang hành lang an toàn lưới điện, đặc biệt là việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn để đơn vị thi công yên tâm triển khai nhiệm vụ, kịp thời đưa lưới điện vào vận hành, cấp điện các đường dây hạ thế phục vụ nhân dân.

Góp phần vào nhiệm vụ triển khai dự án, Điện lực Quế Sơn thường xuyên đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, chủ động đăng ký kế hoạch cắt điện phục vụ thi công, tham gia nghiệm thu và tích cực thi công chuyển lưới sang đường dây 0,4kV thuộc dự án ADB để kịp thời cấp điện cho các hộ gia đình. Việc sớm nghiệm thu, đóng điện đối với các hạng mục công trình nói trên của dự án ADB đã góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng; xử lý dứt điểm các vị trí mất an toàn và giảm tổn thất điện năng trên lưới điện hạ thế. Lưới điện mới sẽ góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương. Mặt khác, qua triển khai hoàn thành đóng điện sớm đối với 3 hạng mục công trình nói trên tại huyện Quế Sơn và Nông Sơn sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm, đồng thời sẽ khích lệ và tác động thúc đẩy hoàn thành các công trình khác đúng tiến độ đề ra.

Quang Minh - Văn Tân