Nỗi lo từ doanh nghiệp

TÙY PHONG |

Cuộc gặp gỡ hàng trăm doanh nghiệp, doanh nhân tại buổi tuyên dương người nộp thuế được UBND tỉnh tổ chức mới đây diễn ra trong bầu không khí thân mật. Nhiều người cho rằng các cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, kê khai, nộp thuế điện tử… đã đem lại khá nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cảm thấy yên tâm khi chính quyền kêu gọi, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, người dân tiếp tục đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh tất cả ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm để làm giàu cho bản thân, gia đình và đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội. Tích cực đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh, Chính phủ, Quốc hội những cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực mới cho doanh nghiệp phát triển mạnh, bền vững. UBND tỉnh cam kết sẽ làm hết sức mình để có được môi trường kinh doanh lành mạnh, hấp dẫn, thuận lợi nhất thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư, doanh nghiệp tìm đến Quảng Nam để khởi nghiệp. Chính quyền yêu cầu ngành thuế phải thực sự xác định, coi doanh nghiệp là đối tác, là người được phục vụ, phải thực sự công khai, minh bạch tất cả chính sách về thuế, thủ tục hành chính thuế, hỗ trợ, tạo thuận lợi để mọi người nộp thuế hiểu và chấp hành tốt nghĩa vụ kê khai, nộp thuế. Không được phép gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu đầy đủ những phản ánh của doanh nghiệp và người dân để nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh, bộ, ngành trung ương giải quyết những vướng mắc, tạo thuận lợi nhất đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Thế nhưng, đằng sau sự vui vẻ, an tâm khi được khuyến khích mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, giới doanh nghiệp dường như vẫn còn nhiều nỗi lo. Nỗi lo ấy không đến từ chính quyền hay cơ quan quản lý địa phương mà chính từ các chính sách bất ổn từ trung ương. Nhất là ngày 1.7.2016 tới đây, nhiều trường hợp sẽ không được hoàn thuế GTGT và một số lượng lớn tiền hoàn thuế của doanh nghiệp sẽ mất đi trước quy định thuế mới. Nhiều doanh nghiệp cho rằng đây không phải là bước tiến mạnh mẽ trong tiến trình cải cách, mà là kiểu bị cắt điều kiện hoàn thuế. DN sẽ không được hoàn thuế GTGT với bất kỳ trường hợp nào, ngoại trừ đang trong giai đoạn đầu tư và xuất khẩu, mà số thuế âm sẽ tiếp tục mang sang các kỳ sau hoặc tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo nhiều doanh nghiệp, ngành thuế đã “đẻ” thêm nhiều thủ tục phức tạp, các cơ quan soạn thảo đã áp đặt ý kiến chủ quan của mình vào văn bản. Thay vì hỗ trợ doanh nghiệp, họ lại đẩy phần khó cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho riêng phía cơ quan quản lý.

Doanh nghiệp cho rằng hiện tại ngân sách chuyển dịch dần từ phụ thuộc các nguồn thu bất ổn sang các nguồn thu từ thuế, phí, ngày sẽ càng chất thêm gánh nặng lên cho doanh nghiệp. Một hành lang pháp lý thông thoáng cho người kinh doanh đã được Chính phủ phát đi thông điệp rõ ràng, nhưng những hành động cụ thể tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế chưa được thể hiện rõ trên thực tế thì doanh nghiệp lại phải đón nhận những tin tức không vui từ chuyện thay đổi thuế. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh, nói rất rõ là giảm, không tăng phí, lệ phí, thuế thì những quy định làm nản lòng doanh nghiệp này có phải là đã đi ngược lại với thông điệp của Chính phủ?

TÙY PHONG