Nới rộng điều kiện giải ngân gói ưu đãi 30.000 tỷ đồng

T.D |

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 18 về việc nới rộng điều kiện cho vay gói ưu đãi 30.000 tỷ đồng. Cụ thể, với doanh nghiệp, trước đây, chỉ những doanh nghiệp làm dự án xây dựng nhà ở xã hội hoặc dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội mới được vay, thì nay ngoài những diện được vay theo Thông tư 07 đã quy định, các chủ đầu tư dự án nhà ở sinh viên, công nhân khu công nghiệp cũng được vay vốn. Riêng cá nhân, những người chưa có nhà nhưng đã có đất được cấp sổ đỏ nhưng diện tích nhỏ hơn mức quy định được cấp phép xây dựng của UBND cấp tỉnh cũng sẽ được vay vốn.

Ngoài ra, những người mua nhà không cần xác nhận thu nhập, nhưng nếu ngân hàng yêu cầu khách hàng chứng minh về thu nhập thì phải thực hiện theo quy định của ngân hàng. Thông tư này cũng cho hay, nếu trường hợp bán nhà hình thành trong tương lai theo thiết kế là 70m2, nhưng khi hoàn thành, có thể chấp nhận diện tích thực tế vượt không quá 5%. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15.11.2013.

T.D