Nông dân Núi Thành thu hoạch gần 1.500ha lúa Đông Xuân

VĂN PHIN |

(QNO) - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày qua, bà con nông dân trong huyện huy động phương tiện ra đồng khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân. Đến thời điểm này, theo ước tính toàn huyện thu hoạch được hơn 1.500ha, năng suất bước đầu đạt 51 - 52 tạ/ha, xấp xỉ mức kế hoạch đề ra.

Một số vùng lúa Tam Mỹ Đông, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2... năng suất đạt trên 55 tạ/ha. Vụ đông xuân 2013 - 2014, toàn huyện Núi Thành sản xuất 4.233ha lúa, nhờ thời tiết nắng ấm, nước tưới đảm bảo, ít sâu bệnh và chuột gây hại nên lúa có khả năng được mùa.

VĂN PHIN