Nồng độ methanol trong 14 mẫu rượu được kiểm tra nằm trong giới hạn cho phép

CHÂU NỮ |

Để đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng cường công tác quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tiến hành lấy 14 mẫu rượu tại 5 huyện, thị xã trong tỉnh gồm: Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Phú Ninh, Núi Thành để kiểm nghiệm hàm lượng methanol. Kết quả, căn cứ TCVN 7043:2013 - rượu trắng cho thấy nồng độ mathanol trong 14 mẫu rượu nằm trong giới hạn cho phép; trong đó có 11 mẫu không phát hiện methanol.

CHÂU NỮ