Nông Sơn: Đưa vào sử dụng cầu Kè xã Quế Ninh

MINH THÔNG |

Cuối tuần qua, UBND huyện Nông Sơn đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng công trình cầu Kè xã Quế Ninh.

Công trình cầu Kè xã Quế Ninh với quy mô đầu tư xây dựng mới gồm cầu và đường dẫn hai đầu cầu. Phần cầu có 5 nhịp bản, mỗi nhịp dài 9m, cầu có chiều dài 45,38m, khổ cầu rộng 6m, phần đường dẫn có kết cấu mặt đường bê tông xi măng rộng 3,5m, công trình cấp IV. Công trình có tổng mức đầu tư gần 7,5 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Công trình Cầu Kè xã Quế Ninh hoàn thành, đưa vào sử dụng góp phần tạo điều kiện cho việc đi lại của hơn 100 hộ dân của thôn Mậu Long II, xã Quế Ninh, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống người dân trong khu vực.

MINH THÔNG