Nông Sơn: Gần 20 tỷ đồng xây dựng đường giao thông

B.NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường giao thông khu trung tâm hành chính huyện Nông Sơn do UBND huyện Nông Sơn làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng tại thị trấn Trung Phước (Nông Sơn) với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương (nguồn vốn đầu tư hỗ trợ huyện mới chia tách), ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác của UBND huyện kế hoạch bố trí vốn hàng năm. Dự án được thực hiện trong 2 năm 2014-2015.

B.NGUYÊN