Nông Sơn: Số thu do huyện quản lý quý I.2014 chỉ đạt 65,8% so với cùng kỳ

MINH THÔNG |

(QNO) - Huyện ủy Nông Sơn vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II.2014.

Theo đó, tổng thu nội địa ước đạt hơn 8,4 tỷ đồng, đạt 38,5% dự toán pháp lệnh, đạt 120,6% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu do huyện quản lý đạt hơn 2 tỷ dồng, đạt 21,7% kế hoạch, bằng 65,8% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 22,76 tỷ đồng, đạt 58,84% kế hoạch, tăng 172,7% so với cùng kỳ, giá trị thương mại - dịch vụ ước đạt 28,37 tỷ đồng, đạt 27,1% kế hoạch năm. Trên lĩnh vực nông nghiệp, Nông Sơn đã gieo trồng 1.114ha cây lúa, trong đó hơn 640ha cây lúa chủ động nước… Tại Hội nghị, huyện Nông Sơn cũng đã chỉ đạo các ban ngành và địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục chú trọng công tác chăm sóc cây trồng vụ đông xuân 2013-2014, phòng trừ dịch bệnh đàn gia súc gia cầm… Hội nghị cũng đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm ứng cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Nông Sơn, nhiệm kỳ 2010-2015.

MINH THÔNG