Nông Sơn tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý tổ hợp tác, hợp tác xã

MINH THÔNG |

(QNO) - Hội Nông dân huyện phối hợp với Phòng kinh tế hạ tầng huyện Nông Sơn tổ chức lớp tập huấn thành lập, nâng cao năng lực quản lý tổ hợp tác, hợp tác xã  cho 30 thanh niên là tổ viên ở các tổ hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Qua 3 ngày, các học viên tập trung nắm bắt các nội dung về nhận thức về tổ hợp tác, hợp tác xã; lợi ích khi thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác; trình tự thủ tục thành lập; chính sách hỗ trợ khi thành lập; cơ cấu tổ chức của hợp tác xã, tổ hợp tác; một số cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với loại hình kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác và một số mô hình tiêu biểu tham khảo và phân tích các yếu tố dẫn đến thành công và hạn chế của mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác…

MINH THÔNG