Nông trường cao su Nông Sơn sắp khai thác mủ 350ha cao su

MINH THÔNG |

(QNO) - Sáng 15.1, Nông trường Cao su Nông Sơn (thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam) tổ chức Hội Nghị đại biểu người lao động năm 2016.

Qua 7 năm thành lập và đi vào hoạt động, Nông trường Cao su Nông Sơn đã có nhiều cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu được giao hằng năm. Năm 2015, nông trường đã tổ chức trồng mới được 5,12ha cây cao su, nâng tổng diện tích vườn cây lên 841,78ha tập trung ở hai xã Phước Ninh và Quế Lâm; đến nay nông trường đã tiến hành giao khoán vườn cây đến 291 hộ và 47 công nhân sản xuất. Trong năm qua, Nông trường cao su Nông Sơn đã tạo việc làm cho nhân dân trong vùng dự án với mức thu  nhập hơn 120 đến150 ngàn đồng/ngày, và đến nay Nông trường Cao su Nông Sơn có 367 CBCNVC-LĐ chủ yếu là người địa phương. Để chuẩn bị lần đầu tiên khai thác mủ cây cao su trồng năm 2009 với 64/90ha đủ điều kiện đưa vào khai thác (sớm hơn 1 năm so với kế hoạch) nông trường đã tổ chức tập huấn kỹ thuật khai thác mủ cho 71 hộ nhận khoán và công nhân.

Kế hoạch năm 2016, Nông trường Cao su Nông Sơn đầu tư trang thiết bị vật tư để đưa vào khai thác 350 ha cây cao su đến kỳ khai thác, quyết tâm vượt 110% sản lượng công ty giao… đồng thời tổ chức chăm sóc, trồng dặm, bón phân cho hơn 777ha cây cao su kiến thiết theo đúng quy trình kỹ thuật và lịch thời vụ.

Tại hội nghị, đã có nhiều tập thể và cá nhân được Tập đoàn cao su Việt Nam và Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam tuyên dương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

MINH THÔNG