Nộp hồ sơ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trước 30.6.2014

LÂM NGUYÊN |

(QNO) - Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp (SPCN) nông thôn tiêu biểu của tỉnh năm 2014 vừa được thông qua tại Quyết định số 1518/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Những sản phẩm được tham gia bình chọn là SPCN, tiểu thủ công nghiệp đang được sản xuất tại các cơ sở, doanh nghiệp và do chính cơ sở, doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm đó đăng ký tham gia. Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép, không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu công nghiệp.

Sản phẩm tham gia bình chọn được phân thành 4 nhóm: nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ (gỗ mỹ nghệ, mây tre lá, cói, lục bình, gốm mỹ nghệ, chế tác đá, đúc gang - đồng, dệt thổ cẩm, thêu đan, chạm trổ, điêu khắc,..); nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống; nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; nhóm các sản phẩm khác. Hội đồng bình chọn cấp huyện quyết định lựa chọn sản phẩm trong số những sản phẩm được công nhận là sản phẩm tiêu biểu cấp huyện để đăng ký bình chọn cấp tỉnh. Hồ sơ và sản phẩm cụ thể gửi về Sở Công Thương - cơ quan thường trực Hội đồng bình chọn SPCN nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh trước ngày 30.6.2014. Việc bình chọn SPCN nông thôn tiêu biểu được đánh giá thông qua các tiêu chí về doanh thu và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường; chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật - xã hội; tính văn hóa, thẩm mỹ… Các đơn vị có sản phẩm đạt giải được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công; được đăng tải thông tin giới thiệu về sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng…

LÂM NGUYÊN