Nửa năm xuất khẩu đạt xấp xỉ 71 tỷ USD

H.Q (theo Chinhphu.vn) |

Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 70,88 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 23,05 tỷ USD, tăng 11,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 47,83 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản tháng 6 ước đạt 1,83 tỷ USD, giảm 5,6% so với tháng trước và tăng 15,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2014 nhóm hàng này ước đạt 10,78 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ 6 tháng năm 2013. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản tháng 6 ước đạt 881 triệu USD, giảm 25,9% so với tháng trước và tăng 1,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm của nhóm hàng này ước đạt 5,09 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2013…

H.Q (theo Chinhphu.vn)