Núi Thành đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 2 dự án trọng điểm

VĂN PHIN |

Đến thời điểm này, huyện Núi Thành đã bàn giao được 18,38/24,5km mặt bằng cho dự án mở rộng quốc lộ 1, đạt 75% kế hoạch. Huyện đã lập, phê duyệt được 40 phương án bồi thường giải phóng mặt bằng với tổng giá trị hơn 104,9 tỷ đồng, có 1.869 hộ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, so với kế hoạch đề ra vẫn chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu.

Về dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đến nay huyện Núi Thành đã lập, phê duyệt được 16 phương án bồi thường giải phóng mặt bằng với tổng giá trị hơn 47,9 tỷ đồng, có 636 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 46 hộ giải tỏa nhà với diện tích đất các loại phải thu hồi hơn 387.981m2. Huyện đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng chiều dài 11,5/31km, đạt 37%. Núi Thành phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho đơn vị thi công trong quý 2.2014.

VĂN PHIN