Núi Thành: Hỗ trợ hơn 4,5 tỷ đồng cho ngư dân

                                                                                                          VĂN PHIN |

(QNO) - Thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ, từ đầu năm đến ngày 30.9, huyện Núi Thành đã giải ngân hỗ trợ hơn 4,5 tỷ đồng cho các chủ tàu cá, trong đó hỗ trợ theo Nghị định 48 của Chính phủ gần 4,3 tỷ đồng, hỗ trợ theo Quyết định 20/2010 và Quyết định 13/2012 sửa đổi, bổ sung của UBND tỉnh “về phê duyệt Đề án hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu thuyền đánh bắt xa bờ tỉnh Quảng Nam” 239 triệu đồng. Qua đó, góp phần giúp ngư dân toàn huyện nâng tổng công suất máy tàu thuyền đến nay lên 103.077CV, tăng 8.577CV so với năm 2012.

                                                                                                          VĂN PHIN