Núi Thành: Hơn 101 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân phát triển sản xuất

VĂN PHIN |

 Trong 4 năm (2011 - 2014), huyện Núi Thành đã hỗ trợ hơn hơn 101 tỷ đồng cho ngư dân hành nghề đánh bắt hải sản xa bờ theo các cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước. Trong đó, hỗ trợ mua nhiên liệu, bảo hiểm thân tàu, tai nạn thuyền viên và mua máy HF theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 76 tỷ đồng; hỗ trợ lãi suất đóng mới và cải hoán 16 chiếc tàu cá là 260 triệu đồng theo Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh; hỗ trợ ngư dân đóng mới 17 chiếc tàu cá với tổng số tiền hỗ trợ là 25,1 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam.

Hiện tại, huyện Núi Thành đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Nhà nước hỗ trợ đóng mới 45 tàu công suất lớn theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

VĂN PHIN