Núi Thành khuyến cáo phòng ngừa bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa

VĂN PHIN |

Lúa đông xuân chính vụ ở huyện Núi Thành đang trong giai đoạn ôm đòng - trổ bông, tuy nhiên những ngày qua, sáng sớm có nhiều sương mù là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông đang phát sinh gây hại mạnh trên lúa.

Trạm Bảo vệ thực vật huyện Núi Thành đề nghị nông dân trên địa bàn huyện thường xuyên thăm đồng trong giai đoạn lúa trổ để kịp thời phát hiện bệnh. Khi xác định  trên ruộng có vết bệnh đạo ôn trên cổ bông thì tiến hành dùng thuốc để phun trừ. Đối với các giống lúa nhiễm bệnh thuộc giống BC15, 13/2, KD18, Xi23, Q.Nam1, OM4900 hay các giống lúa khác, trước khi trổ từ 1 - 5 ngày dùng một trong các loại thuốc: Beam 75 WP, Filia 525 SE, Flash 75 WP... để phun phòng bệnh. Nếu chưa phun thuốc kịp ở giai đoạn trước trổ thì phun ở giai đoạn sau khi trổ từ 5 - 7 ngày.

VĂN PHIN