Núi Thành: Năm 2014, tổng thu ngân sách tăng 39%

VĂN PHIN |

Theo ước tính, năm 2014 huyện Núi Thành đạt tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2.640,3 tỷ đồng, vượt 33,63% so với dự toán tỉnh giao, tăng 39,31% so với cùng kỳ năm 2013. Như vậy, kể từ khi thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai (năm 2003) đến nay, huyện Núi Thành luôn đạt tổng thu ngân sách cao.

Năm nay, mặc dù vẫn còn chịu tác động của suy thoái kinh tế nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn huyện duy trì và phát triển sản xuất. Trong năm, tổng giá trị ngành công nghiệp - xây dựng trên địa bàn huyện đạt 6.645 tỷ đồng, tăng 37,3% so với năm 2013. Huyện đã cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nam Chu Lai; tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư vào các Cụm công nghiệp Nam Chu Lai, Trảng Tôn…

VĂN PHIN