Núi Thành: Nhân rộng mô hình nuôi heo thịt trên nền đệm lót sinh thái

VĂN PHIN |

Mô hình ứng dụng công nghệ đệm lót sinh thái bằng chế phẩm men vi sinh EM trong chăn nuôi được thực hiện tại xã Tam Mỹ Đông (Núi Thành) có quy mô 225 con heo thịt với 15 hộ tham gia, thời gian từ tháng 6 đến tháng 10.2014. Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Núi Thành cung cấp nguyên liệu, chế phẩm men vi sinh EM và trực tiếp hướng dẫn phương pháp làm đệm lót sinh học bằng trấu, mùn cưa, bột bắp và men vi sinh EM. Kết quả, sử dụng đệm lót chuồng lên men trong chăn nuôi heo vừa tiết kiệm công lao động, chi phí, vừa tiêu hủy hết phân, giảm mùi hôi thối, giảm khí độc trong chuồng và heo sinh trưởng, phát triển nhanh. Theo đó, Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Núi Thành đề nghị bà con nông dân nhân rộng mô hình này trên toàn huyện.       

VĂN PHIN