Núi Thành phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2019

VĂN PHIN |

Sáng 21.3, UBND huyện Núi Thành họp bàn chương trình phát triển đô thị Núi Thành giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, phạm vi, ranh giới quy hoạch (do Công ty CP Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam thực hiện) bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Núi Thành với diện tích tự nhiên hơn 55.580ha. Đô thị Núi Thành gồm 9 đơn vị hành chính nội thị, 8 đơn vị hành chính ngoại thị được chia thành 8 phân khu. Mục tiêu hướng đến của đô thị Núi Thành là được công nhận cấp hành chính thị xã vào năm 2019 và đạt tiêu chuẩn phân loại đô thị loại III vào năm 2030.

VĂN PHIN