Núi Thành: Sản xuất công nghiệp tăng 30,8% so với cùng kỳ

VĂN PHIN |

(QNO) - Theo báo cáo của UBND huyện Núi Thành, 9 tháng đầu năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn huyện đạt gần 4.522 tỷ đồng, chiếm 82,4% so với kế hoạch, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Huyện đã cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nam Chu Lai gồm: nâng cấp đường, hệ thống thoát nước và hoàn chỉnh vỉa hè... Các cơ quan chuyên môn của huyện cũng tiếp nhận hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh sản xuất vào các cụm công nghiệp cũng như giải quyết những tồn tại, khó khăn để ổn định sản xuất.

VĂN PHIN