Núi Thành tăng cường bảo vệ thi công dự án mở rộng quốc lộ 1

VĂN PHIN |

Gần đây, khi đơn vị thi công thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành) thì có khoảng 6 hộ dân không chịu bàn giao mặt bằng mà còn có hành vi ngăn cản thi công.

Các hộ này cho rằng chính sách bồi thường, hỗ trợ chưa thỏa đáng. UBND thị trấn Núi Thành, UBND huyện Núi Thành đã tổ chức đối thoại, giải thích, vận động, trả lời nhiều lần nhưng đến nay các hộ này vẫn chưa bàn giao mặt bằng. Để đảm bảo thi công hoàn thành công trình mở rộng quốc lộ 1, UBND thị trấn Núi Thành tiếp tục tuyên truyền, giải thích cho các hộ tự giác chấp hành giao mặt bằng. Đồng thời thị trấn Núi Thành cũng phân công lực lượng đến trực tiếp bảo vệ cho đơn vị thi công. Nếu hộ nào vẫn tiếp tục cản trở thì tùy theo mức độ mà xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

VĂN PHIN