Núi Thành: Trên 140ha quy hoạch tạm thời vùng nuôi tôm thẻ lót bạt giai đoạn 2014 - 2018

                                                                                                       VĂN PHIN |

(QNO) - Thực hiện Quyết định 1177/QĐ-UBND của UBND tỉnh “Phê duyệt quy hoạch tạm thời vùng nuôi tôm thẻ lót bạt ven biển tại Núi Thành và Thăng Bình”, huyện Núi Thành đang triển khai thực hiện quy hoạch tạm thời vùng nuôi tôm thẻ lót bạt giai đoạn 2014 - 2018 với tổng diện tích trên 140ha, tại 3 xã Tam Hải, Tam Tiến và Tam Hòa.

Theo đó, UBND huyện Núi Thành đã thành lập tổ thẩm định “Phương án kỹ thuật nuôi và xử lý môi trường cơ sở nuôi tôm thẻ lót bạt” với nhiệm vụ tiếp nhận, thẩm tra phương án kỹ thuật nuôi tôm thẻ lót bạt và hệ thống xử lý nước thải chậm nhất đến ngày 30.9.2014. Qua đó, tham mưu UBND huyện cấp giấy xác nhận phương án kỹ thuật nuôi và phương án xử lý môi trường để chủ hồ nuôi đưa vào sản xuất.

                                                                                                       VĂN PHIN