Núi Thành xuất hiện chuột hại lúa

VĂN PHIN |

Những ngày sau Tết Nguyên đán, trời tiếp tục nắng nóng, nhiều địa phương ở huyện Núi Thành xuất hiện chuột gây hại lúa đông xuân. Ngành chức năng địa phương dự báo sắp tới chuột có xu hướng gây hại mạnh trên lúa ở diện rộng và cắn phá đòng làm ảnh hưởng đến năng suất. Nhằm hạn chế những thiệt hại do chuột gây ra, đảm bảo an toàn cho cây lúa đông xuân phát triển trong giai đoạn từ nay đến cuối vụ, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Núi Thành hướng dẫn nông dân áp dụng đồng bộ các biện pháp diệt chuột bằng các loại bẫy, ưu tiên dùng những loại bẫy bả sinh học để đảm bảo an toàn cho con người và môi trường.

Bên cạnh đó, song hành với diệt chuột bảo vệ lúa, vào thời điểm này, trời tiếp tục nắng nóng, các địa phương ở huyện Núi Thành đang tăng cường công tác nạo vét kênh mương, điều tiết nguồn nước hợp lý, kiểm tra việc chống hạn ở những vùng lúa cuối kênh, những nơi không chủ động nước...

VĂN PHIN