PC Quảng Nam triển khai phương án cấp điện phục vụ kỳ thi THPT quốc gia

T.LỘ |

Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) vừa triển khai phương án cấp điện ưu tiên tại những hội đồng coi thi, chấm thi và đặc biệt là hội đồng ra đề, sao in đề thi phục vụ kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, PC Quảng Nam đã chỉ đạo chi nhánh điện các huyện, thị xã, thành phố chủ động làm việc và phối hợp với các Hội đồng thi THPT tại địa phương để nắm danh sách, thời gian, địa điểm và nhu cầu cấp điện ở các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của các Ban chỉ đạo, Hội đồng thi để lập và thực hiện phương án ưu tiên đảm bảo cấp điện. Trong các ngày từ ngày 21.6 đến hết ngày 24.6.2017, không thực hiện cắt điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm thi, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố. Các đơn vị tổ chức trực xử lý sự cố, sửa chữa điện trong các ngày thi THPT tại các địa điểm tổ chức thi; chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện để khẩn trương xử lý sự cố, hoặc chuyển đổi phương thức dự phòng nhanh chóng cấp điện lại cho các địa điểm thi khi xảy ra sự cố.

T.LỘ