Phân bổ thu, chi ngân sách tương ứng với nguồn lực địa phương

TD |

Chiều 19.11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì cuộc họp thông qua phương án xử lý tồn tại trong thực hiện cơ chế ưu đãi vượt trội của Quảng Nam; đánh giá tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015, phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 và báo cáo về danh mục công trình thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện, thành phố, thị xã, chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII.

Theo Sở Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2015 ước đạt 12.800 tỷ đồng, đạt 141,1% dự toán Trung ương giao và 140,6% dự toán HĐND tỉnh giao, cao nhất từ nhiều năm qua. Chi cân đối ngân sách địa phương đạt 126% dự toán HĐND tỉnh giao. Dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2016 sẽ vào khoảng 13.845 tỷ đồng và chi ngân sách địa phương khoảng 16.340 tỷ đồng. Nguồn tăng thu sẽ bổ sung vốn đầu tư và chi thường xuyên. Tiền thuê đất chỉ giải quyết đến hết năm 2015 và thuế thu nhập doanh nghiệp giải quyết đến hết năm 2014. Không giải quyết ưu đãi đối với các dự án được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư sau ngày 31.12.2005 và hủy ưu đãi của tỉnh về tiền thuê đất và thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2016. Các cơ quan quản lý cần nhanh chóng tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh thu hồi nợ thuế, nợ đọng tạm ứng…, phân bổ thu, chi ngân sách tương ứng với nguồn lực, nỗ lực tăng thu bù đắp sự thiếu hụt ngân sách và tìm nguồn thu thuế từ sự phát triển của các doanh nghiệp lớn khác để ổn định nguồn thu ngân sách bền vững và hiệu quả. Các địa phương tự rà soát cắt giảm những danh mục xác định không đầy đủ như nguồn vốn đầu tư năm 2016, chủ trương đầu tư để bảo đảm tính khả thi và chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất. Hạn chế thu hồi, chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước đến mức thấp nhất, loại bỏ những danh mục khai thác quỹ đất từ đất chuyên trồng lúa nước…

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn, các cơ quan quản lý chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình trước Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh nhanh chóng hoàn thiện các báo cáo, phương án thu, chi, xử lý ưu đãi vượt trội thông qua các ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành liên quan, trình HĐND xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng cho các phương án này.

TD