Phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu thuế năm 2019

T.D |

Tại hội nghị tổng kết công tác thuế 2018, nhiệm vụ và giải pháp 2019 tổ chức sáng qua 16.1, Cục Thuế công bố tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2018 đạt 19.134,6 tỷ đồng (vượt 23,6%). Theo Cục Thuế, có đến 15/17 chỉ tiêu thu nội địa đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao và tất cả 18/18 chi cục thuế đều đạt, vượt dự toán phấn đấu. Ngành thuế sẽ  xây dựng, mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, quản lý chặt chẽ nguồn thu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thu nợ thuế, phấn đấu hoàn thành vượt mức, toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 (dự toán thu năm 2019 khoảng 18.544 tỷ đồng).

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu yêu cầu đánh giá cụ thể những tác động đến nguồn thu, tiến hành thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ thuế, nâng cao công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế, tăng cường năng lực, đạo đức công vụ… nuôi dưỡng và động viên nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Nhân hội nghị này, thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Cục trưởng Cục Thuế Ngô Bốn và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Cục Thuế Quảng Nam.

T.D