Phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách năm 2015

T.D |

Cục Thuế Quảng Nam đã tổ chức hội nghị công tác thuế năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 vào hôm qua 22.1. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng đến dự.
Theo Cục Thuế, tổng thu ngân sách năm 2014 đạt hơn 6.154 tỷ đồng, vượt 23,1% dự toán pháp lệnh và vượt 18,4% dự toán phấn đấu với 8/13 khoản thu, sắc thuế thu đạt, vượt dự toán pháp lệnh. Riêng thu từ doanh nghiệp nhà nước, FDI, thu nhập cá nhân, thu phí, lệ phí và thuế bảo vệ môi trường là 5 khoản thu không hoàn thành dự toán. Trong số này, 13/18 huyện, thành phố, Văn phòng Cục Thuế hoàn thành dự toán và 5 huyện, thành phố (Hội An, Điện Bàn, Phú Ninh, Hiệp Đức và Phước Sơn) không đạt dự toán. Hiện tổng số nợ thuế (tính đến ngày 30.11.2014) khoảng 827,1 tỷ đồng, bao gồm: nợ khó thu 116,2 tỷ đồng, nợ chờ xử lý 45,3 tỷ đồng, nợ đến 90 ngày 124,9 tỷ đồng và nợ trên 90 ngày 540,7 tỷ đồng… Năm 2015, ngành thuế phấn đấu hoàn thành vượt dự toán trung ương giao, ít nhất là 8%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng đánh giá cao và biểu dương nỗ lực thu ngân sách của ngành thuế. Đồng thời hy vọng cơ quan này sẽ tiếp tục gia tăng nỗ lực khai thác tiềm năng thu thuế, tăng cường công tác quản lý, chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng bằng nhiều biện pháp, tăng tỷ lệ thanh tra, giám sát, xem xét các dấu hiệu bất thường của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp liên tục báo lỗ nhưng vẫn tiếp tục mở rộng đầu tư. Chính quyền sẽ tiếp tục sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, để tất cả loại hình doanh nghiệp nâng cao hiệu quả đầu tư.

T.D