Phấn đấu xây mới và sửa chữa 14 cầu treo trước mùa mưa lũ

T.BÌNH |

Hiện trên địa bàn 9 huyện miền núi của tỉnh có 136 cầu treo, trong đó 119 chiếc cầu tạm  bợ, hư hỏng cần sửa chữa. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, trong năm 2015 Quảng Nam được ưu tiên xây dựng mới và duy tu, bảo dưỡng 14 cầu treo với tổng vốn đầu tư 73 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí Trung ương đầu tư 63 tỷ đồng xây cầu mới; ngân sách tỉnh 10 tỷ đồng cho duy tu, bảo dưỡng cầu treo bị hư hỏng.

Theo đó, 14 chiếc cầu treo phục vụ dân sinh được xây dựng mới và sửa chữa tập trung nhiều nhất ở huyện Tiên Phước với 9 chiếc, các huyện Đông Giang, Nam Trà My và Hiệp Đức mỗi huyện 1 cây cầu được xây mới. Hiện các địa phương tập trung triển khai thi công hạng mục các công trình xây mới theo thiết kế mẫu, phấn đấu đến giữa tháng 7 hoàn thành, đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão 2015. Các cầu treo hư hỏng đang được tập trung duy tu bảo dưỡng, kiểm tra dây neo, lan can, mặt cầu…

T.BÌNH