Phạt 10 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

CHÂU NỮ |

Trong quý III.2017, toàn tỉnh đã tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm tuyến tỉnh tại 107 cơ sở. Qua đó, phát hiện 31 cơ sở vi phạm, đã xử lý và phạt tiền 10 cơ sở với tổng số tiền hơn 77,7 triệu đồng; số cơ sở vi phạm còn lại chỉ nhắc nhở, không xử lý.

Cùng thời gian, các ngành chức năng của tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát phục vụ các sự kiện tại 7 nhà hàng, khách sạn tại Tam Kỳ, Điện Bàn, Hội An với khoảng 3.933 suất ăn. Ngoài ra, qua các sự kiện, hội nghị, nhiều đoàn kiểm tra đã tiến hành test nhanh 15 mẫu thực phẩm (hàn the trong chả cây, chả đòn, chả cá chiên; dư lượng thuốc trừ sâu trong rau; độ tươi trong thịt, cá ...) và kết quả là 15/15 mẫu đều đạt tiêu chuẩn.

CHÂU NỮ