Phát hiện lập dự toán tăng gần 4,7 tỷ đồng

QUỐC HẢI |

(QNO) - Theo Kết luận thanh tra số 72 ngày 23.6.2014 của Tranh tra Sở Xây dựng, qua thanh tra 6 dự án đầu tư xây dựng tại Hội An đã phát hiện 5 dự án có sai sót trong quá trình lập dự toán, làm tăng giá trị dự toán so với hồ sơ dự toán đã được thẩm định với số tiền gần 4,7 tỷ đồng, trong đó có 1 dự án sai sót trong việc áp dụng định mức dự toán làm tăng chi phí xây lắp sau thuế.

Tuy việc thanh tra được tiến hành ở khâu chuẩn bị đầu tư, chưa khẳng định việc thất thoát, nhưng những sai sót này cho thấy công tác quản lý đầu tư một số công trình xây dựng cơ bản tại Hội An còn lỏng lẻo, cần được chấn chỉnh nhằm hạn chế tối đa những sai sót, thất thoát, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

QUỐC HẢI