Phát triển cụm công nghiệp ở Núi Thành: Tiếp tục đầu tư hạ tầng đồng bộ

VĂN PHIN |

Ngoài các doanh nghiệp trong Khu kinh tế mở Chu Lai, huyện Núi Thành còn có 11 doanh nghiệp tại 2 cụm công nghiệp hoạt động tương đối hiệu quả. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ để đưa ngành công nghiệp huyện phát triển.

Hiệu quả bước đầu

Huyện Núi Thành có 3 cụm công nghiệp được UBND tỉnh ra quyết định thành lập và đã có 2 cụm đi vào hoạt động là Cụm công nghiệp Trảng Tôn (thị trấn Núi Thành) và Cụm công nghiệp Nam Chu Lai (xã Tam Nghĩa). Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây đang triển khai san lấp mặt bằng. Đến thời điểm này, có 11 doanh nghiệp đang hoạt động tại các cụm công nghiệp với tổng diện tích đất đã thuê là 27,13ha; trong đó Cụm công nghiệp Trảng Tôn có 5 doanh nghiệp với diện tích đất 5,571ha, chiếm tỷ lệ lấp đầy 95% của giai đoạn 1. Cụm công nghiệp Nam Chu Lai có 6 doanh nghiệp đang hoạt động với diện tích sử dụng 21,56ha, chiếm tỷ lệ 77,05% của giai đoạn 1.

Doanh nghiệp hoạt động ngành thủ công mỹ nghệ ở các cụm công nghiệp Núi Thành giải quyết cho nhiều lao động địa phương. Ảnh: V.P
Doanh nghiệp hoạt động ngành thủ công mỹ nghệ ở các cụm công nghiệp Núi Thành giải quyết cho nhiều lao động địa phương. Ảnh: V.P

Ông Lê Viết Vinh - Giám đôc Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Núi Thành cho biết, đa số các doanh nghiệp trong 2 cụm công nghiệp huyện hoạt động có hiệu quả, góp phần tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn, giải quyết nhiều lao động và đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách của địa phương. Riêng năm 2015, các doanh nghiệp trong 2 cụm công nghiệp huyện Núi Thành giải quyết việc làm cho 1.165 lao động và đóng góp thuế cùng các khoản khác vào ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp tiêu biểu về đóng thuế cho nhà nước được nêu gương như Công ty liên doanh May Như Thành, Công ty CP Lâm sản Pisico Quảng Nam, Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Nam Chu Lai...

Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp trong 2 cụm công nghiệp của huyện Núi Thành cơ bản thực hiện đầu tư theo đúng dự án đăng ký ban đầu, sử dụng đúng mục đích diện tích đất được giao. Việc thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp đảm bảo đúng định hướng bố trí ngành nghề theo các quyết định thành lập, tổng vốn đầu tư của các dự án vào 2 cụm công nghiệp là 179,5 tỷ đồng, suất đầu tư bình quân trên một đơn vị diện tích là 6,62 tỷ đồng/ha. Những năm gần đây, huyện Núi Thành tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các cụm công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư xúc tiến dự án. Theo tính toán, chi phí đầu tư kết cấu hạ tầng từ ngân sách trên một đơn vị diện tích tại 2 cụm công nghiệp huyện Núi Thành không cao, bình quân 154.869 đồng/m2 đối với Cụm công nghiệp Nam Chu Lai; 271.840 đồng/m2 đối với Cụm công nghiệp Trảng Tôn; bình quân 1 đồng vốn ngân sách đầu tư thu hút 4,15 đồng vốn đầu tư từ các doanh nghiệp và tạo ra 0,23 đồng nộp ngân sách trong năm. Như vậy, việc đầu tư vào 2 cụm công nghiệp huyện cơ bản đạt hiệu quả.

Tháo gỡ khó khăn

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của 2 cụm công nghiệp ở huyện Núi Thành còn nhiều hạn chế, khó khăn cần được tháo gỡ. Ông Lê Viết Vinh chia sẻ, hiện tại cái khó của một số doanh nghiệp tại 2 cụm công nghiệp là nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra chưa ổn định nên hoạt động chưa hiệu quả. Một số doanh nghiệp năng lực tài chính có hạn nên việc đầu tư chưa mạnh. Cạnh đó, việc đầu tư hạ tầng trong các cụm công nghiệp còn hạn chế nên chưa thu hút mạnh nhà đầu tư... Đây là những vấn đề cần được tháo gỡ trong thời gian tới.

Qua thời gian đưa vào hoạt động Cụm công nghiệp Trảng Tôn và Nam Chu Lai cho thấy, mặc dù đạt được những kết quả khả quan nhưng cơ chế ưu đãi đầu tư ở đây chưa thật sự hấp dẫn, kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo cho phát triển toàn diện cụm công nghiệp nên chưa có dự án động lực làm đòn bẩy kích thích các dự án khác phát triển. Ngành nghề sản xuất trong 2 cụm công nghiệp chưa đa dạng, các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực may mặc, gỗ dăm và sản xuất gạch không nung. Cạnh đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở các cụm công nghiệp của huyện Núi Thành còn chậm, việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại của các cấp có thẩm quyền chưa kịp thời, công tác quản lý nhà nước về các cụm công nghiệp chưa thật sự đồng bộ, chặt chẽ...

Để tiếp tục xây dựng huyện Núi Thành thành huyện công nghiệp như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra, địa phương đề ra giải pháp đồng bộ để thu hút đầu tư, lấp đầy 2 cụm công nghiệp Trảng Tôn, Nam Chu Lai và hoàn thiện Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây đưa vào hoạt động. Huyện xác định việc đầu tư thực hiện giai đoạn 2 đối với Cụm công nghiệp Nam Chu Lai là cần thiết nên tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung, hệ thống điện và cổng chào khang trang tại đây. Đối với Cụm công nghiệp Trảng Tôn, các dự án đã lấp đầy, huyện đang tập trung giải quyết vấn đề nước sạch. Cùng với đó, huyện Núi Thành cũng đang tập trung san lấp mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây để thu hút, kêu gọi đầu tư, đồng thời xây dựng quy chế thu hút đầu tư cho các cụm công nghiệp trên địa bàn nhằm đẩy nhanh phát triển ngành sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong những năm tiếp theo.

VĂN PHIN