Phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo chuỗi

VĂN SỰ - ANH ĐÔNG |

Sáng 11.12, tại TP.Tam Kỳ, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ phát triển nông nghiệp Đức - Agritera tổ chức hội thảo phát triển HTX nông nghiệp theo chuỗi kinh nghiệm và thực tiễn tại Quảng Nam cùng một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Ông Lê Văn Nghị - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam chủ trì hội thảo.

Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tiễn phát triển HTX nông nghiệp theo chuỗi; giới thiệu các hoạt động hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp của Agritera tại Quảng Nam, đồng thời trao đổi, đề xuất các giải pháp nhân rộng và phát triển bền vững các HTX nông nghiệp theo chuỗi, gắn với thế mạnh của từng vùng, từng khu vực. Trong những năm qua, nhất là từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực thi hành, khu vực kinh tế hợp tác, HTX đã có sự phát triển cả về lượng và chất. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, khu vực kinh tế hợp tác, HTX còn nhiều khó khăn, hạn chế, như: tốc độ tăng trưởng còn chậm, quy mô nhỏ bé, năng lực nội tại còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và đòi hỏi của xu hướng trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập toàn cầu. Trong khi, theo đề án được Chính phủ phê duyệt, giai đoạn 2018 - 2020, cả nước phải thành lập mới ít nhất 5.000 tổ hợp tác, hơn 2.300 HTX, trong đó xây dựng 1.000 HTX gắn với chuỗi giá trị.

VĂN SỰ - ANH ĐÔNG