Phát triển rừng trồng quế Trà My theo hướng sản xuất hàng hóa

CHÂU NỮ |

(QNO) - Đó là một trong những mục tiêu của quy hoạch phát triển cây quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt hôm qua, 16.5 tại Quyết định số 1696/QĐ-UBND.

Theo đó, UBND tỉnh xác định vùng quy hoạch phát triển cây quế Trà My làm cơ sở tổ chức bảo tồn và đầu tư phát triển bền vững; đưa nghề trồng cây quế tại các huyện vùng quy hoạch trở thành một nghề có thế mạnh trong sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh.

Cụ thể, đến năm 2025, phấn đấu phát triển và ổn định vùng nguyên liệu với diện tích trồng cây quế Trà My đạt 7.777ha, trong đó trồng mới 4.017ha và 3.760ha quế hiện có. Giai đoạn 2025 - 2030, trồng mới 2.223ha, nâng tổng diện tích đạt 10 nghìn ha; phấn đấu khoảng 25% diện tích cây quế Trà My được tổ chức theo chuỗi khép kín từ sản xuất đến thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Để thực hiện đạt mục tiêu nêu trên, UBND đặt nhiệm vụ, phát triển vùng nguyên liệu, trong đó, duy trì và phát triển vùng trồng quế đến năm 2030 ổn định là 10 nghìn ha trên địa bàn 4 huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước và Phước Sơn theo hướng canh tác bền vững, nâng cao giá trị, hiệu quả mọi mặt của sản phẩm cây quế trong vùng. Về phát triển cơ sở chế biến sản phẩm sau thu hoạch, sẽ duy trì ổn định sản xuất đối với 4 cơ sở sơ chế và thu mua sản phẩm, 1 nhà máy sơ chế và chế biến tinh dầu hiện có, khuyến khích kêu gọi xây dựng 1 nhà máy chế biến tinh dầu quế có quy mô lớn để bao tiêu các sản phẩm quế trong vùng; thành lập 10 - 15 tổ hợp tác, hợp tác xã thu mua và sơ chế sản phẩm tại các xã phát triển quế trong vùng; xây dựng 5 cơ sở sản xuất sản phẩm mỹ nghệ từ gỗ quế. Đồng thời, đề ra một số giải pháp về cơ chế chính sách, vốn đầu tư, quản lý sử dụng đất, nguồn nhân lực, giống, khoa học công nghệ, thương mại và xúc tiến thị trường sản phẩm, đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện quy hoạch phát triển cây quế giai đoạn 2017 - 2030 hơn 113,5 tỷ đồng, trong đó vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước hơn 34,6 tỷ đồng, vốn vay hơn 39 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp và người dân gần 49 tỷ đồng.

CHÂU NỮ