Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị Thạnh Mỹ - Bến Giằng

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Ngày 8.9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã ký Quyết định số 2716/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị Thạnh Mỹ - Bến Giằng (huyện Nam Giang), theo thiết kế các tuyến giao thông trong khu trung tâm hành chính mới của huyện.

Theo đó, đối với mặt cắt tuyến giao thông, UBND tỉnh thống nhất quy mô mặt cắt được đề nghị để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý đúng lộ giới đã được xác định theo đồ án quy hoạch chung đã được phê duyệt và chuyển dịch toàn bộ tuyến giao thông phía đông khe Điêng về phía Đông - Bắc, đảm bảo không ảnh hưởng đến khu vực lòng suối khe Điêng. Đồng thời, giao UBND huyện Nam Giang tổ chức khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng các tuyến giao thông tại khu trung tâm hành chính mới, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; tổ chức trình thẩm định và phê duyệt theo đúng các quy định của pháp luật.

Dự án quy hoạch xây dựng đô thị Thạnh Mỹ - Bến Giằng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3982/QĐ-UBND ngày 18.12.2013 với tổng diện tích khoảng 1.426,5ha (trong đó, khu vực Bến Giằng khoảng 35ha và khu vực Thạnh Mỹ khoảng 1.391,5ha); phát triển theo dạng tuyến, kết hợp phát triển đa trung tâm hình thành cấu trúc tuyến điểm, trở thành đô thị hạt nhân trong chuỗi đô thị dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và tuyến Quốc lộ 14D; kết nối các huyện Đông Giang, Đại Lộc, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc và TP.Đà Nẵng.

ALĂNG NGƯỚC