Phê duyệt giá nước sạch

H.P |

Tin từ Sở Tài nguyên – môi trường, UBND tỉnh vừa phê duyệt giá nước sạch, bắt đầu áp giá từ tháng 3.2015.

Theo đó, mức giá do Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam cung cấp tại TP.Tam Kỳ và Hội An có mức giá cao nhất, dùng cho sinh hoạt có đơn giá 6.400 đồng/m3, dùng cho sản xuất 9.000 đồng/m3, dùng cho kinh doanh dịch vụ 9.900 đồng/m3. Giá nước do Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Quảng Nam cung cấp tại huyện Đại Lộc dùng cho sinh hoạt 5.200 đồng/m3, cho sản xuất 7.800 đồng/m3, cho kinh doanh dịch vụ 8.700 đồng/m3. Thấp nhất là đơn giá tại huyện Tiên Phước và Hiệp Đức, nước cho sinh hoạt 4.700 đồng/m3, cho sản xuất 7.400 đồng/m3, cho kinh doanh dịch vụ 8.300 đồng/m3

H.P